Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

1385 8fe1
4741 7670 500
Reposted fromwowimtired wowimtired
justyoursmilee
4615 8422

March 25 2017

justyoursmilee
4072 51f4
justyoursmilee
2115 df1e 500
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
justyoursmilee
justyoursmilee
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
justyoursmilee
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viaHoHo HoHo
9128 fbca 500

emanueleferrari-journal:

Emanuele Ferrari

Reposted fromprettywomen prettywomen viastrzepy strzepy
justyoursmilee
8512 8fd0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaheroine88 heroine88
justyoursmilee
Play fullscreen
-to tylko iluzja, którą tworzą ludzie
5730 7b62 500
justyoursmilee
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viapaulinac26 paulinac26
justyoursmilee
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaynis aynis
justyoursmilee
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaaynis aynis
justyoursmilee
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaaynis aynis
justyoursmilee
Jeśli Ci się śnią takie rzeczy to ja chyba wolę nie wiedzieć o czym Ty musisz myśleć wieczorem.
— trup w torebce zawsze spoko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
justyoursmilee

March 22 2017

justyoursmilee
Don’t touch me
Reposted fromexistential existential viacynamon cynamon
justyoursmilee
6718 19b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl