Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

1376 dbc4
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viajethra jethra
justyoursmilee
7576 2f64
Reposted fromszatatan szatatan viapkz451 pkz451
justyoursmilee
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viaazazel azazel
justyoursmilee
2327 9118
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarkastyczna sarkastyczna
justyoursmilee
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viapkz451 pkz451

March 11 2018

justyoursmilee
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane vianonecares nonecares
justyoursmilee
justyoursmilee
- Nie odbierzesz?
- Nie.
- A to dlaczego?
- Bo go ignoruję.
- A co takiego zrobił?
- Raczej nie zrobił. 
- To czego nie zrobił?
- Postanowił zmienić swoje plany... bo się pojawiłam.
- Hahaha. I to jest powód do ignorowania człowieka?
- Serio uważasz, że potrzebuję kogoś, kto po kilku spotkaniach nie trzyma się swoich celów? A długoterminowe plany rozwojowe i życiowe szanse chce zaprzepaścić i zmienia plany dla jakieś dupy. W tym przypadku mnie? No proszę Cię. Za trzy lata by mi wypomniał "bo dla Ciebie to zrezygnowałem z..."
- Aha... zaczyna się.
- Właśnie, chodzi o to, że się nic nie zaczyna! 
- Złamiesz mu tym serce...
- Na dobre mu to wyjdzie. Nawet nie wiesz jacy kreatywni są ludzie ze złamanymi sercami. 
- Hahaha, kurwa, czasami nie mogę z Tobą.
- Ciesz się, że tylko czasami. Ja z samą sobą nie mogę zawsze.
— "Intymność"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
justyoursmilee
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
justyoursmilee
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justyoursmilee
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viadyingfordance dyingfordance
justyoursmilee
justyoursmilee
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
justyoursmilee
3098 0bde
justyoursmilee

February 28 2018

justyoursmilee

February 26 2018

justyoursmilee
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapaulinac26 paulinac26

January 21 2018

justyoursmilee
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
justyoursmilee
5413 4ca5
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 20 2018

justyoursmilee
6969 f25e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl