Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

justyoursmilee
4277 907e 500
justyoursmilee
4212 71e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viavela vela
justyoursmilee

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

justyoursmilee
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
justyoursmilee
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapaulinac26 paulinac26

June 05 2017

justyoursmilee
3305 6f56
2459 696a 500
Reposted fromicanread icanread viaoversensitive oversensitive
justyoursmilee
7852 880b 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
justyoursmilee
0444 4f4f
Reposted fromcalifornia-love california-love viavela vela
justyoursmilee
0303 c0f5
justyoursmilee
0626 b752 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
justyoursmilee
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viacytaty cytaty
8369 6f6b

June 02 2017

justyoursmilee
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viabadblood badblood
justyoursmilee
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
I want to make beautiful things, even if nobody cares.
Saul Bass 
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viayourheartbeat yourheartbeat

May 28 2017

justyoursmilee
2372 1230
Reposted fromimradioactive imradioactive viavela vela
9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl