Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

justyoursmilee
6483 cd29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaulinac26 paulinac26
justyoursmilee


Waiting till next Sunday night like
justyoursmilee
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viaaynis aynis
justyoursmilee
justyoursmilee

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianonecares nonecares

August 16 2017

justyoursmilee
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapaulinac26 paulinac26
justyoursmilee
6782 9f96 500
Reposted frompoledance poledance
justyoursmilee
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viakeeplooking keeplooking
justyoursmilee
justyoursmilee
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix vianezavisan nezavisan
justyoursmilee
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu

August 09 2017

6268 4eed

Everybody needs winking Neil Patrick Harris on their blog. 

Reposted fromlynusrynu lynusrynu
justyoursmilee
9060 860d
Reposted fromxmartii xmartii viajethra jethra
justyoursmilee
justyoursmilee
0772 5c8e
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaaynis aynis
justyoursmilee
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaaynis aynis

July 23 2017

justyoursmilee
2009 41e5 500

July 18 2017

justyoursmilee
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viamagdak magdak

July 09 2017

justyoursmilee
9004 9cc7
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl