Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

8321 6e5a 500

teenageers:

🍋🍋🍋🍋🍋

May 24 2018

justyoursmilee
justyoursmilee
Reposted fromagridoce agridoce
justyoursmilee
6211 49fb
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaaynis aynis

May 18 2018

justyoursmilee
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve
3845 5518 500
justyoursmilee
7287 1f97 500
Bieszczady 2018 :3
justyoursmilee
6683 d899
Ciekawe ile w tym prawdy
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
justyoursmilee
W przyjaźni chodzi o to, by ten kto pojawia się w Twoim życiu powiedział:’jestem tu dla Ciebie’ a później to udowodnił.
— Nicolas Sparks ,, we dwoje’’
Reposted fromnonecares nonecares

April 02 2018

justyoursmilee
4399 1bc9
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
justyoursmilee
justyoursmilee
justyoursmilee
8374 f644
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
justyoursmilee
Reposted fromFlau Flau viasarazation sarazation
justyoursmilee
3198 d471 500
Reposted fromluksfer luksfer viaaynis aynis
justyoursmilee
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
justyoursmilee
0513 17d5 500
justyoursmilee
3203 e9bf

March 23 2018

justyoursmilee
6514 bf92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
justyoursmilee
Najtrudniejszą częścią życia było oglądanie jak ukochane osoby idą prosto w ogień, podczas gdy jedyne co mogłeś zrobić, to usiąść i patrzeć jak płoną.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl