Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

justyoursmilee
justyoursmilee
3043 2f7b 500
justyoursmilee
justyoursmilee
justyoursmilee
4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
justyoursmilee
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

July 18 2018

justyoursmilee
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015

July 08 2018

justyoursmilee
6743 c9e0
Reposted fromkaha kaha
justyoursmilee
6285 c6d7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatulele tulele
justyoursmilee
justyoursmilee
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viawolalabym wolalabym

July 07 2018

justyoursmilee
Zdobył moje serce przez swoje błękitne oczy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
justyoursmilee
1917 9164 500

May 27 2018

8321 6e5a 500

teenageers:

🍋🍋🍋🍋🍋

May 24 2018

justyoursmilee
justyoursmilee
Reposted fromambermoon ambermoon
justyoursmilee
6211 49fb
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaaynis aynis

May 18 2018

justyoursmilee
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve
3845 5518 500
justyoursmilee
7287 1f97 500
Bieszczady 2018 :3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl