Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

0079 de72
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
justyoursmilee
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajethra jethra
justyoursmilee
Tak już chodzą lata długie, 
Jedno chce - to nie chce drugie, 
Chodzą wciąż tą samą drogą, 
Ale pobrać się nie mogą.
— Żuraw i czapla - Jan Brzechwa
justyoursmilee
7322 f28a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 20 2017

justyoursmilee
8498 4598 500
#Ilovewine
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawiksz wiksz
justyoursmilee
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaitjen itjen
justyoursmilee
I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
Reposted fromthebelljar thebelljar viabrzask brzask
justyoursmilee
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeattman beattman
justyoursmilee
justyoursmilee
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viapatsssy patsssy
justyoursmilee
0621 bf25
justyoursmilee
I niby jesteś zimna, ale tylko kiedy patrzą
— Emen
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajustmine justmine
justyoursmilee
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viasorainyhappiness sorainyhappiness
justyoursmilee
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapatsssy patsssy

rosebeaches:

me: *opens a message 2 seconds after waking up* haha… i’ll reply to this later… *snoozes*

me two weeks later: wait a minute… Fuck

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viabesomebody besomebody
justyoursmilee
justyoursmilee
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
justyoursmilee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl